"În vremuri ale înşelătoriei universale, a spune adevărul este un act revoluţionar" (George Orwell)

Noua Ordine Mondială, Vaticanul, și mesianismul transumanist

09:27, 17 octombrie 2021 18 vizualizări

Fragment din scrisoarea Arhiepiscopului Carlo Mario Vigano ”Și ne izbăvește de cel viclean” din 31.08.2021

În acest moment, este necesar să se clarifice ce se înțelege prin „Noua Ordine Mondială” sau mai exact cine sunt de fapt creatorii săi, indiferent de ceea ce declară aceștia în mod public.

Pentru că, pe de o parte, este adevărat că există un proiect, că anumite persoane l-au conceput și sunt însărcinate cu realizarea acestuia; dar, pe de altă parte, este de asemenea adevărat că principiile inspiratoare ale proiectului nu sunt întotdeauna dezvăluite sau cel puțin nu pot fi admise în mod deschis pentru a fi strâns legate de ceea ce se întâmplă astăzi, deoarece o astfel de admitere ar stârni opoziție chiar și din partea celor care sunt cei mai pașnici și moderați.

Una e să impui „pașaportul verde” care are scuza pandemiei; dar este altceva să se recunoască faptul că scopul pașaportului respectiv este de fapt să ne obișnuiască cu supravegherea permanentă; și încă cu totul altceva e să ni se spună că acest control total este „semnul fiarei” despre care vorbește Cartea Apocalipsei (Apoc. 13: 16-18).

Sper că cititorul mă va ierta dacă, pentru a-mi demonstra argumentul, trebuie să apelez la citate de o asemenea gravitate și ticăloșie, încât acestea să trezească nedumerire și groază. Dar acest lucru este necesar dacă vrem să înțelegem care sunt intențiile reale ale arhitecților acestui complot și care e adevărata natură a bătăliei epocale pe care o poartă aceștia împotriva lui Hristos și a Bisericii Sale.

Pentru a înțelege rădăcinile ezoterice ale gândirii care stă la baza Organizației Națiunilor Unite, la care râvnea cândva [activistul politic italian din secolul al XIX-lea] Giuseppe Mazzini, nu putem să nu luăm în considerare personaje precum Albert Pike, Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Alice Ann Bailey sau alți discipoli ai sectelor luciferiene.

Scrierile lor, publicate încă începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, sunt destul de revelatoare.

Albert Pike (1*), un prieten al lui Mazzini (2*) și un coleg francmason, în 1889 a expediat o scrisoare în Franța, adresată celor mai înalte niveluri ale francmasoneriei, textul ei fiind retipărit ulterior la 19 ianuarie 1935 de revista engleză The Freemason. În acea scrisoare Pike declara:

”Ceea ce trebuie să spunem mulțimii este faptul că noi ne închinăm unui zeu, dar acesta e un zeu pe care îl adorăm fără superstiții […].Religia masonică trebuie menținută în puritatea doctrinei luciferiene de către noi toți, cei care suntem inițiați în cele mai înalte grade. Dacă Lucifer nu ar fi Dumnezeu, Adonai (3*) ale cărui fapte dovedesc cruzimea, perfidia și ura față de om, barbarie și respingerea științei, Adonai și preoțimea sa oare l-ar fi calomniat?

Da, Lucifer este Dumnezeu, și Adonai de asemenea este Dumnezeu. Căci legea eternă este că nu există lumină fără umbră, nu există frumusețe fără urâțenie, nu există alb fără negru, pentru că absolutul poate exista doar ca doi zei: întunericul fiind necesar luminii pentru a-i servi drept folie, tot astfel cum piedestalul este necesar pentru a servi statuii și frâna e necesară locomotivei … doctrina satanismului este o erezie; iar adevărata și pura religie filosofică este credința în Lucifer, care este egalul lui Adonai; dar Lucifer, Dumnezeul luminii și Dumnezeul binelui, luptă pentru omenire împotriva lui Adonai, Dumnezeul întunericului și al răului”.

Această mărturisire a credinței în divinitatea lui Satan nu este doar o recunoaștere a faptului cine este adevăratul Mare Arhitect pe care îl adoră francmasoneria, ci și un proiect politic blasfemiator care a trecut prin ecumenismul Conciliului Vatican II, al cărui prim teoretician a fost francmasoneria:

”Creștinul, evreul, musulmanul, budistul, adeptul lui Confucius și al lui Zoroastru se pot uni ca frații și se pot întruni într-o rugăciune adresată singurului zeu care este mai presus de toți ceilalți zei”. (Albert Pike, Morals and Dogma, ed. Bastogi, Foggia 1984, vol. VI, p. 153).

Iar identitatea ”singurului zeu care este mai presus de toți ceilalți zei” a fost explicată destul de clar în citatul precedent.

Într-o altă scrisoare, Pike îi scrie lui Mazzini următoarele:
”Îi vom dezlănțui pe nihiliști și atei și vom provoca un formidabil cataclism social care va demonstra în mod clar națiunilor, în toată groazia lui, efectul ateismului absolut, originea barbariei și a sângeroasei subversiuni. Atunci cetățenii de pretutindeni, forțați să se apere împotriva unei minorități mondiale de revoluționari, […] vor primi adevărata lumină prin manifestarea universală a doctrinei pure a lui Lucifer, dezvăluită în sfârșit vederii publicului; o manifestare care va fi urmată de distrugerea creștinismului și, de asemenea, a ateismului, care vor fi cuceriți și zdrobiți în același timp!” (Scrisoarea din 15 august 1871 către Giuseppe Mazzini, Biblioteca Muzeului Britanic, Londra).

Este bine să reținem faptul că „marea erezie a separatismului” sună curios pe lângă ecumenismul condamnat de Pius XI în Enciclica sa Mortalium Animos, un ecumenism care a fost adoptat de Declarația Dignitatis Humanae și recent fuzionat cu doctrina „incluziunii” formulată de cei care au permis ca închinarea idolatră la pachamama (4*) se se întâmple în chiar catedrala Sfântul Petru.

Este clar că termenul „separatism” urmărește să prezinte într-o cheie negativă separarea necesară a binelui de rău, a adevărului de minciună, a dreptății de nedreptate care constituie criteriul judecății morale a comportamentului uman.

„Inclusivitatea (5*) ”/”caracterul inclusiv” se opune acestei distincții, lăsându-i pe oameni să fie contaminați în mod deliberat de către rău pentru a fi viciat binele, precum și punându-se semnul egalității între adevăr și minciună pentru a-l corupe pe primul și a-i da legitimitate celui din urmă.

Traducere de Iurie Roșca

sursa: www.insidethevatican.com

II. Mesianism transumanist la Vatican

Tocmai când încheiasem traducerea și adnontarea textului de mai sus, am primit un mesaj de la un prieten, care ne vorbește despre un alt eveniment al sataniștilor din elita planetară, care urmează să se desfășoare tot sub auspiciile apostatului papă Francisc. Este vorba despre un afiș care anunță că la 23 octombrie curent la Vatican va avea loc un eveniment ce se încadrează perfect în strategia luciferiană a globaliștior. Reproduc în engleză acest anunț:

”ELITE GLOBAL LEADERS CONFERENCE. Saturday, October, 23, 2021. Sessions at the Vatican. By invitation only. Technology that empowers humanity”. Keynote Presentaton: The transHuman Code – Programming Our Future For Good. Welcome commnets by Father Philip Larrey, Chiar and Dean, Pontifical Lateran University in the Vatican; Chairman, Humanity 2.0, Author, „Artificial Humanity. An essay on the philosophy of Artificial Intelligence”.

În mod evident, principalii vorbitori la respectiva reuniune nu sunt niște simpli scriitori de cărți SF. Ei sunt vestitorii unui mesianism transumanist, care nu vizează niște perspective abstracte sau un viitor incerct și îndepărtat. Dimpotrivă. Este vorba despre ceea ce în limbajul lor se cheamă self-fulfilling prophecy, o profeție care se auto-îndeplinește, o ”predicție” care se realizează deoarece e prezisă tocmai de către cei care o și pun în aplicare.

Mesajul apologetic al acestui curent de gândire se înscrie perfect și în paradigma numită predictive programming, adică programare predictivă. Este vorba despre un tip de programare socială orientat spre fasonarea mentalului colectiv care este pregătit să accepte niște realități altminteri stranii, dar care fiind prezise, par a fi inevitabile și deci acceptabile. Lumea este împinsă de către forțele luciferiene ale Iliminati spre un univers de coșmar, unde omul se va pomeni subordonat tehnologiei, va deveni parte a tehnologiei, va avea rolul de servitor al tehnologiei. Dominația tehnologicului asupra umanului – iată fața adevărată a viitorului nostru imediat.

Humanity 2.0 este ideologia tehnolatrilor, a dictaturii tehnocratice, care sacralizează digitalizarea omenirii, Inteligența Artificială și întreaga ideologie a transumanismului luciferian. Fuziunea dintre tehnologic și biologic, omul augmentat prin cipare, prin conectarea creierului său la Inteligența Artificială reprezintă însăși esența programului transumanist, ale cărui vârfuri de lance sunt tocmai autorii care se prezintă ca vorbitori de bază la aporpiata întrunire de la Vatican.

Viziunea promovată de către acești vestitori ai Noii Ere/New Age dezvăluie adevărata față a acestei religii mondialiste în curs de afirmare. Ea va sta în slujba Guvernului Mondial și va servi drept ”gândire magică unică” în cadrul Noii Ordini Mondiale. Această erezie va avea chipul tehno-științei cu pretenții de credință religioasă.

A se vedea că Vaticanul nici nu mai păstrează aparențele prin invocarea numelui lui Hristos și nici prin declararea, fie și formală, a adeziunii la credința creștină. Pentru acești lepădați de Hristos nu mai există dimensiunea spirituală, trăirea mistică, Legea Divină a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, transcendentul, perspectiva eshatologică, nimic din ce caracteriza dintotdeauna credința civilizației noastre.

Căutați cărțile celor trei autori menționați mai sus și vă veți convinge că este vorba despre niște apostoli ai satanismului cu mască tehnologică. Din această perspectivă este clar că Noua Ordine Mondială, care iese în scena istoriei cu o viteză uriașă, impune o religie mondială unică, vârful de lanche al acesteia fiind Vaticanul căzut în subordinea masoneriei anticreștine.

În contextul celor expuse, devine mai clar faptul că plandemia Covid-19 nu e decât o operațiune de învăluire, de sustragere a atenției menite să acopere esența programului în curs de desfășurare – Marea Resetare ca preludiu de sosire a antihristului.

Iurie Roșca

16.10.2021

1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini. Informațiile viând acest personaj, ca și altele ce aceeași esență luciferiană a masoneriei, sunt preentate în culori roze în istoria oficială și, implicit, pe wikipedia.

3. Adonai m. (adică «Domn, Stăpân»), numele lui D-zeu, la Evrei. Așa îl numesc masonii pe Dumnezeul creștinilor.

4. Pachamama (Pământul-Mamă), strâns legată de fertilitate în cosmogonia andină, este zeița pământ în anumite culturi prezente în special în spațiul vechilui imperiu incaș. Ea este invocată în caltatea de ”stăpână” a tot ce există pe și sub pământ. Deci din punctul de vedere al creștinismului este vorba despre o ființă demonică. Anume această zeiță, sub forma unui idol din lemn, a fost omagiată la 4 octombrie 2019 la Vatican de către papa Francisc, care e o piesă-cheie în ierarhia sataniștilor. Un gest profanatoriu cu atât mai grav, cu cât acest idol a fost instalat chiar în inima creștinismului occidental, în catedrala Sf. Petru.

5. La 8 decembrie 2020 la Vatican a fost lansată o inițiativă care confirmă adevărul despre complicitatea între luciferienii din fruntea ierarhiei catolice și Marea Finanță Internațională. Denumirea acesteia în original este de The Council for Inclusive Capitalism with the Vatican, A New Alliance Of Global Business Leaders. De fapt, plutocrația mondialistă, care îi cuprinde pe adevărații stăpâni ai planetei, a căpătat credibilitate prin binecuvântarea actualului papă-apostat, Francisc, dezlegându-le mânile pentru a recurge la realizarea Marii Resetări, o dictatură planetară care urmărește depopularea, lipsirea de proprietate privată a oamenilor și supravegherea totală supraviețuitorilor acualului genocid global, manipularea gândirii și a comportamentului oamenilor prin inteligența artificială și 5G, ciparea și proclamarea omului augmentat intrat în era transumanismului ca imperiu al lui antihrist. Această mamonocrație mondială a luat forma unei ”organizații globale non-profit sub auspiciile Vaticanului și sub conducerea morală a papei Francisc. Misiunea noastră este de a valorifica potențialul sectorului privat pentru a crea o formă de capitalism mai incluzivă, mai durabilă și mai de încredere”. Vezi și www.inclusivecapitalism.com